משחקי ציורים

משחקים לשיפור המיומנות הגרפומוטורית

בעבודתי עם ילדים צעירים, המתקשים בתחום הגרפומוטורי, אני נתקלת פעמים רבות מאד בילדים הנמנעים לחלוטין מציור בפרט ומפעילויות יצירה ומגע בחומרי יצירה, בכלל. בהרבה מקרים, ההימנעות נובעת מהקושי של הילד בתחום זה, ממודעות עצמית לקושי ולעיתים מהשוואה של איכות התוצר הסופי של הילד לאלו של חבריו, לעיתים מביקורות הסביבה ובעיקר מביקורות ילדי הגן לציוריו ויצירותיו ומחוסר הנאה וסיפוק מעיסוק בתחום זה.
במהלך הטיפול, חשוב מאד ליצור אצל הילד תחושת הצלחה, סיפוק, הנאה ומסוגלות. כל אלו, מהווים בסיס הכרחי כמעט, להתפתחות תחומי הקושי של הילד. לכן, אני נעזרת רבות במשחקים בכדי לפתוח את דרכו של ילד המתקשה, או נמנע, ובכדי לספק לו חוויות הצלחה והנאה שייגררו הנעה, מוטיבציה להמשך התעסקות בפעילויות גרפומוטוריות.
להלן, שני משחקים, אשר ניתן לשחק עם ילדים בבית, לחיזוק המוטוריקה העדינה, פיתוח היכולת הגרפומוטורית, שיפור השליטה בעיפרון, הדיוק הגרפומוטורי ובמקביל פיתוח דמיון ויכולת התבטאות דרך ציור ויצירה.
משחקים אלו מתאימים לילדים בגילאי גן טרום חובה ועד ילדים בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי.

צורות וציורים”  במשחק זה, משתתף מבוגר אחד וילד אחד לפחות. אחד המשתתפים מצייר צורה מוגדרת, כמו ריבוע, משולש, עיגול וכדומה, או צורה מופשטת, כראות עיניו. אז עובר הדף אל המשתתף השני, אשר יוצר מהצורה ציור, לדוגמא, מעיגול, ניתן לצייר כדור פורח. ליד הציור שצייר, הוא מוסיף עוד צורה והבא אחריו ממשיך ויוצר, וכך הלאה, עד שהדף מתמלא ביצירה משותפת!

משחק המבוכים” גם במשחק זה, לפחות שני משתתפים. במשחק זה, יש צורך בטוש כהה וטוש בהיר.
אחד המשתתפים מצייר בקצהו האחד של דף, ציור קטן של דמות או חפץ ובקצה השני של הדף, ציור שני, המתקשר מבחינת הרעיון, אל הציור הראשון. לדוגמא, בקצה האחד חתול ובשני, קערת חלב.
אז הוא מצייר בעזרת הטוש הבהיר, קו מתפתל ומסתלסל, מהציור הראשון, אל הציור השני. אחר מוסיף עוד קווים, העולים בדרכם על הקו הראשון, ומסתלסלים בדף לכיוונים שוניםואינם מגיעים לציור השני. בשלב זה, הדף, שהתמלא בקווים מפותלים, מועבר אל המשתתף השני, אשר צריך לפתור את המבוך שנוצר בדף. עליו לעקוב אחרי אחד הקווים, מהציור הראשון אל השני, כשהוא עובר על הקו הבהיר עם הטוש הכהה.
משחק מהנה זה, עובד בין השאר, על יכולתו של הילד לעבור במדויק על קו ומפתח מיומנות דיוק גרפומוטורי. משימת מעבר על קו, ניתנת בדרך כלל כמשימת הכנה לכיתה א’ וכאן היא נעשית מתוך ההנאה שבמשחק המשותף!