משחקים המספקים גריה פרופריוספטיבית

משחקים המספקים גריה פרופריוספטיבית מאפשרים לחוש תחושה עמוקה של אברי הגוף השונים ומחזקים את יכולת האבחנה הפרופריוספטיבית

משחקים אלו, מאפשרים לנו לחוש תחושה עמוקה של אברי הגוף השונים ומיקומם בחלל ועובדים על שליטה בגוף, ללא עזרת הראיה, אלא מתוך תחושה פנימית של הגוף עצמו.

דג מלוח
משחק רחוב מהנה זה, ידוע ומוכר בוודאי, עבור רבים מההורים והיה משחק ילדות של חלקם, אך נשכח בשנים האחרונות ונעלם מחייהם של רוב הילדים.
את המשחק משחקים לפחות 3 משתתפים. ילד אחד עומד עם גבו אל השאר ופניו אל קיר, כמו במשחק מחבואים. שאר הילדים נעמדים בשורה, 3-5 מטרים מאחוריו. הילד העומד, אומר: “אחת שתיים שלוש – דג מלוח!” ואז מסתובב עם הפנים אל שאר הילדים.
בזמן שהוא אומר “אחת שתיים שלוש דג מלוח” שאר הילדים מתחילים להתקדם לעברו, אך רגע לפני שהוא מסיים את דבריו, הם קופאים במקומם כמו פסלים. לאחר שהוא מסתובב אליהם הוא מנסה לצוד בעיניו ילד שזז. מותר לו ללכת ביניהם, לנסות להצחיק אותם, לעשות תנועות פתאומיות מולם. אם מישהו “נתפס” כשהוא זז, הוא חוזר אחורה, לנקודת ההתחלה. ואז, ממשיכים שוב. העומד אומר “אחת שתיים… ” והשאר מתקדמים. אם מישהו מצליח להגיע לקיר ולגעת בו מבלי להיתפס, הוא זוכה בעמדת העומד והתפקידים מתחלפים.
ואיפה כאן תחושת הגוף? בכדי לעמוד ללא תנועה, כמו פסל, יש צורך בתחושה טובה של כל האברים, בתחושה של איך מונח כל חלק בגוף וביכולת לשמור על המנח. (שמירה על המנח מערבת במקרים רבים גם שמירה על שיווי משקל, כערך מוסף של הפעילות.)

מבוך מגנטים
משחק נוסף, מאותו תחום, השונה בסגנונו: במשחק זה, לוקחים מכסה גדול של משחק קופסא, הופכים אותו ומניחים בתוכו דף עם מבוך, מחוברת עבודה, או מבוך שמציירים לבד. לוקחים זוג מגנטים עגולים, שניתן לקנות בכל חנות יצירה. את האחד מניחים בתוך הקופסא, בנקודת ההתחלה של המבוך, ואת השני מהצד השני של הקופסא, כך שהוא נצמד אל המגנט שבתוכה. עכשיו, מנסים לאחוז רק במגנט שבחוץ, ומבלי לראות את היד שמתחת למכסה הקופסא, מנסים להוביל את המגנט שבתוכה, לאורך השבילים של המבוך. גם כאן אנחנו נעזרים רק בתחושה של המנח של היד והתנועה שלה ולא במראה העיניים.

מבוך גולות
בדומה למשחק הקודם, ניתן ליצור מבוכים על הדף, בעזרת מריחת רצועות של פלסטלינה. את המבוך המובלט מניחים בתוך מכסה של קופסא. כעת, מניחים גולה בנקודת ההתחלה של המבוך, אוחזים בקופסא בשתי ידיים ומנסים לעבור במבוך עם הגולה שמתגלגלת בקופסא ממקום למקום. העיניים מתמקדות בגולה המתגלגלת ובמבוך והידיים נעות לפי הצורך, מבלי להביט בתנועתן. במשחק זה, יש צורך גם בשליטה מאד עדינה בתנועה של היד ובתאום בין שתי הידיים (תאום בילטראלי).