הספקטרום האוטיסטי – ASD

אוטיזם הוא מצב נוירולוגי התפתחותי, המאופיין בקשיים בתחומי החברה, ההתנהגות, החשיבה והשפה.

אוטיזם מאופיין בליקוי איכותי בהתפתחות של אינטראקציה חברתית הדדית, של משחק דמיוני ושל מיומנויות תקשורת מילוליות ולא מילוליות.

בימנו קיים מידע רב ברשת ובכלל, בנושא הספקטרום האוטיסטי. אנו מאמינות כי חשוב לקבל מידע ספציפי הנוגע לכל ילד מאנשי המקצוע הסובבים אותו. ראינו לנכון לצרף כאן קישורים לאתרים חשובים ועדכניים עבור הורים, בתחום זה.